Informacja RODO dotycząca fanpage'a Falck Medycyna sp. z o.o. pod nazwą „Falck Medycyna” na portalu
Facebook

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana
Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, NIP 5272435938, REGON: 015755741 KRS 0000213143.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@falck.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Informacje ogólne:
• Działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
• Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio
administrowane przez Facebook.
• Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania,
komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności
oraz treści przez nas udostępnionych.
• Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby
udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
• Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza
serwisem Facebook.
• Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia
danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania
przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony
prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych
odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
https://www.facebook.com/privacy/explanation
4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u,
• wysłały wiadomość.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook,
na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o
aktywności Administratora, promowaniu działań Administratora, różnych wydarzeń, budowaniu i
utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust.
1 lit c i e RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes
prawny administratora lub strony trzeciej.
6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym
przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
o zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa
wizerunek),
o inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage -
użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
o treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;,
§ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do
niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone
dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia
użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i
przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
7. Odbiorcy danych:
W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących
fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez
użytkowników są jawne.
8. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących
danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.
9. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą
przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, nie dłużej niż 1 miesiąc;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą
one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji
Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji
na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane
do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook
Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
11. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości
przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies